Буда

санскр. “просветлен”
  1. Титла на основоположника на будизма Сидхарта Гаутама (560—480 пр. Хр.), означаваща пълно вътрешно просветление.