браманизъм

санскр. Brahma — първият от тримуртите, аспъктът на бог като творец
  1. рел. Обществено-религиозна система в Индия, възникнала през X-IX в. пр. Хр. в замяна на ведизма, характерна с кастова система и богатия пантеон, преминала впоследствие в настоящата главна религия — индуизма.