Брахма

  1. рел. В индуизма — първият от тримуртите, аспъктът на бог като Творец.