бонапартизъм

собств. Bonaparte
  1. ист. Политическо течение във Франция през XIX в. за възстановяване династията на Бонапартовци — Наполеон І и Наполеон ІІ.