болшевизъм

рус. большевизм
  1. Основано от Ленин през 1903 г. отделило се от руската социал-демокрация пролетарско движение на основата на марксизма за революционно завземане на властта и установяване диктатура на пролетариата. срв. меншевизъм.