бланкизъм

  1. Течение във френското революционно движение, свързано с името на О. Бланки (1805—1881 г.). Теория, която отрича класовата борба. Бланкизмът очаква избавление на човечеството от наемното робство не по пътя на класовата борба, а по пътя на заговора на неголямо интелигентно малцинство.