блам

фр. “укор, поругание”
  1. книж. Лишаване от доверие, сваляне от ръководен пост чрез гласуване.