ламаизъм

  1. Едно от основните направления в будизма с духовен водач Далай Лама, разпространено в Тибет (господстваща религия от ХІV в.) и продължаващо идеите на школата махаяна, като включва в своя пантеон и редица местни богове и духове и развива редица нови ритуални особености.