бихейвиоризъм

англ. “поведение”
  1. Направление в психологиятя, отдаващо първостепенно значение на инстинктивните действия; психология на поведението.