библия

собств. Библос, гр. “книги”
  1. Сборник от книгите на Светото писание у евреите и християните, състоящо се от Стария завет (писан между XI и II в. пр. Хр.), към който християните добавят Новия завет (50—150 г.).