белетристика

фр. “художествена литература”
  1. литер. Повествователна проза — романи, повести, разкази.