беатификация

лат. “бестит, блажен” и “правя”
  1. църк. Провъзгласяване на някого за “блажен” — по-ниска степен от светец