битник

англ. “удрям” -ник
  1. Представител на младежко движение в Англия и САЩ от 50-те години на XX в., което изразява протеста на младите срещу установените норми.