барок

ит. “украсен”
  1. изк. Стил в изкуството и архитектурата, разпространил се в Западна Европа през XVI—XVIII в., който се характеризира с монументалност, пищност и сложност на формите.