баптизъм

гр. “кръщене”
  1. Християнскя секта, появила се през XVII в. в Англия в опозиция на англиканската църква и учеща, че кръщенето трябва да се приема съзнателно, в зряла възраст. Отричане на всичките църковни тайнства, освен кръщението.