балистика

“хвърлям”
  1. Наука за движението на тежките тела във въздуха.