бахайство

собств. Bahâ Ullah (1817—1892) “слава на Аллаха”
  1. рел. Ислямска секта, продължение на бабизма, проповядваща обединение на религиите, братство и мир, първоначално установена в Иран и оттам разпространена в много страни. Bahâ Ullah, синът му, както и основателят на бабизма се смятат за божествени проявления.