Ваал

  1. мит. Бог на небето, слънцето и плодородието у древните финикийци, сирийци и палестинци. служа на Ваала — стремя се към материални блага.