аксиология

гр. “достоен” и “наука”
  1. Обща теория за ценностните съждения.