аксиома

  1. Очевидна истина, която не се нуждае от доказателства.