авеста

перс.
  1. Свещена книга на маздеизма, религия основана от Зороастър през X в пр. Хр. и разпространена в Персия, Иран и Индия.