аватар

санскр.
  1. рел. В индуизма — име на различните инкарнации на боговете, особено на Вишну.
  2. прен. Метаморфоза, трансформация.