авангардизъм

фр. “напред” и “стража” -изъм
  1. изк. Течение в литературата и изкуството, което се старае да наложи нови, натрадиционни изразни средства.