автокрация

авто- гр. “сила, власт”
  1. полит. Система на управление с абсолютна, върховна власт; самодържавие, абсолютизъм.