Аврора

  1. мит. В римската митология — богиня на зората (съотв. на гр. Еос)