атрибут

“прибавка”
  1. Всеобщо, най-съществено свойство на дадени предмети без, които те не биха съществували.