атараксия

  1. Пълно спокойствия, несмущаване на духа, невъзмутимост.