аскетизъм

гр. “отшелник”
  1. Религиозно схващане за духовно издигане чрез отричане от земни блага и телесно изтощаване.
  2. Прекалено въздържание от земни блага и отчуждаване от света.