абсентеизъм

“отсъствуващ”
  1. Постоянно отсъствие, неявяване на определено място, неучастие в задължителни събрания, избори и др.