ариец

санскр. “благороден”
  1. ист. Представител на древен индоевропейски народ, завладял Северна Индия и Иран между ІІ и І хилядолетие пр. Хр.
  2. ост. У теоретиците на расизма — висок рус долихоцефал, произлязъл от този народ, висш представител на бярата раса (без научна основа).