арианство

собств. Arius
  1. Една от големите ереси в християнската църква (ІV—VІ в.), създадена от александрийския предвитер Арий и отричащ единството на Светата Троица и следователно божествената същност на Исус Христос. Бива отречено от Никейския (325 г.) и Канстантинополския (381 г.) събори.