Ариел

евр. “божи лъв”
  1. Добър въздушен дух в средновековните западноевропейски митове.