аргумент

  1. лог. Довод, факти и положения, привеждани в подкрепа на дадена теза.