Аргус

  1. мит. В гръцката митология — стоок пазач великан, който никога не затварял всичките си очи.