арго

фр. “жаргон”
  1. език. Таен език на обособена социална група.
  2. Специфични думи и изрази, употребявани от отделни социални или професионални групи.