архи-

“начало”
  1. Придава най-голяма степен на признака, който се съдържа в основата на думата.