архетип

гр. “начало” и “образ”
  1. Първообраз; архаични характеристики от митологичните образи, които присъстват във всеки човек.