еквилибристика

лат. “равновесие”
  1. Цирков жанр, при който се правят трудни упражнения, без да се губи равновесие.
  2. прен. Хитруване, лавиране.