апологетика

гр. “защитник”
  1. книж. Оправдание или защита на някое учение.
  2. църк. Богословска дисциплина за защита на християнската религия.