апокриф

гр. “скрит, таен”
  1. Религиозна книга, забранена от царквата, поради отклонения от църковния канон и която се разпространява тайно.