апокалипсис

гр. “откровение”
  1. църк. Откровение на Йоан Богослов, последната книга на Новия завет, съдържаща видение за края на света.