аподиктичен

  1. Безпорно доказан, неоспорим, несъмнен.