антропоцентризъм

“център”
  1. Ненаучно и свързано с религията и идеализма схващане, че човек е център на вселената и цел на миросътворението.