антитеза

гр. “противопоставяне”
  1. Съпоставяне на два противоположни предмета или понятия за по-голяма ясност и сила на израза.
  2. Отричане на изходнодото начало, противоположност на тезата в процеса на диалектическото развитие.
  3. Втората част от трите съставки на логическото мислене у Хегел: теза, антитеза и синтеза.