анти-

гр.
  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “против” или “противоположно”.