антропоморфизъм

гр. “човекоподобен”
  1. рел. Представяне на божество в човешки образ.
  2. фил. Представяне на природните сили и явления като притежаващи човешки образ и реакции.
  3. Придаване на човешки мисли и поведение на животни и растения.