антропотеизъм

антропо- гр. “бог”
  1. рел. Обоготворяване на човека.
  2. Представяне на бога в човешки образ.