антропософия

антропо- “мъдрост”
  1. Религиозно-мистично учение, разновидност на теософията, създадено от английския мислител Р. Щайнер (R. Steiner, 1861—1925).