антропо-

  1. Първа съставна част на сложни думи със значение “отнасящ се до човека, човеко-“