антецедент

лат. “предхождащ”
  1. книж. Преходна случка, предишен факт.